01  Observeren en concentreren
02  
Uit je hoofd in je lijf
03  
De zin van zintuigen
04  
Gevoelens kun je voelen
05  
De denktank en piekerfabriek
06  
Spanning en stressles
07  
De kunst van communiceren
08  
Geduld, vertrouwen, loslaten
09  
Aardig zijn is leuk
10  
Het geheim van geluk

Doelgroep 15 tot 20 jaar

Deze training is geheel ontwikkeld voor jongeren in de leeftijd 15 tot 20 jaar. Dit heeft te maken met de fasen waarin de hersenen zich ontwikkelen en het hormoonstelsel wat volop in beweging is. Ook de belevingswereld van deze doelgroep staat voorop. In de training wordt gewerkt met tal van waargebeurde voorbeelden uit de praktijk en praktische oefeningen. Deze inhoud en ervaringsgerichte oefeningen stelt de jongere in staat het geleerde  beter te kunnen verwerken en integreren.

  • Ik start al een groepje met drie deelnemers!

Observeren en concentreren

Het leren bewust en in aandacht aanwezig te zijn in het moment, door het opmerken van de beweging van je adem. De ademhaling heb je altijd bij je en is altijd in het hier en nu!

Uit je hoofd in je lijf

Contact maken met je lichaam en weten dat het als een soort barometer werkt. Het geeft jou grote en kleine signalen, de hele dag. Door deze signalen te leren opmerken, ben je beter in staat om je eigen grenzen te voelen en te bewaken en goed voor jezelf te leren zorgen.

De zin van zintuigen

Zintuigen brengen jou bij de directe ervaring en zijn altijd hier en nu. Ons hoofd doet daar vervolgens van alles mee, zoals oordelen (stom, leuk, mooi, saai, etc.), vooronderstellingen (hij zal mij…) en verwachtingen (ik hoop…). Zintuigen helpen ons om bij de directe ervaring te blijven, los van wat ons hoofd er allemaal van vindt.

Gevoelens kun je voelen

Opsporen, erkennen en vriendelijk toestaan van gevoelens, zonder ze weg te stoppen, in te houden of vast te houden, te negeren of er door meegesleept te worden. Gevoelens zijn een onderdeel van ons, of ze nu prettig zijn of niet. Je hebt ze, maar bent ze niet…

De denktank en piekerfabriek

Op leren merken dat je overal gedachten, meningen, oordelen of twijfels over hebt en onderzoeken wat waar is van dit denken en wat niet. In deze sessie leer je de gedachtestroom kennen en er zelf invloed op uitoefenen. Door gedachten op feiten te onderzoeken, te herkennen en er anders op te leren reageren ontstaat er rust in je hoofd.

Spanning en stressles

Stress, spanning en sensaties doen zich op verschillende manieren voor: in je lichaam, in je hoofd en op het sociale gebied tussen mensen. Iedereen ervaart het anders. Spanning kan gezond zijn en je aanzetten tot goede actie en ook ongezond als spanning te lang aanhoudt. Dan speek je van stress. Omdat gedachten een belangrijke rol spelen bij het ervaren van stress zal daar in deze sessie de nadruk op liggen. Het zijn vaak ook niet de situaties die stress geven, maar onze gedachten over die situaties…

De kunst van communiceren

Communiceren is verbinden. Dit leer je in deze sessie via ‘écht’ te gaan luisteren (zonder invullen en vanuit nieuwsgierigheid). Praten over wat je wérkelijk wil zeggen en het (h) erkennen van verschillende manieren van communiceren.

Geduld, vertrouwen en loslaten

Om leren gaan met die dingen die wij niet meteen kunnen veranderen. Dit, door te leren ‘geduldig’ te zijn, ‘vertrouwen’ te hebben (niets blijft zoals het is, ook dit verandert weer) en te leren ‘loslaten’ (van het te willen controleren). Alles verandert voortdurend; acceptatie van het moment.

Aardig zijn is leuk

Oefenen in vriendelijk zijn en merken wat voor effect dat heeft. Zonder oordeel vriendelijke dingen zeggen tegen jezelf en anderen en op leren merken wanneer je even niet zo vriendelijk bent. Soms alleen al in gedachten.

Het geheim van geluk

Wat is het geheim van geluk? Evalueren.