Internal family systems Therapy

IFS / innerlijk kind-werk

IFS is wereldwijd één van de snels groeiende therapeutische modellen en is ontwikkeld bij Richard Schwartz. Binnen het IFS-model wordt verondersteld dat wij mensen, allemaal, een veelheid aan aspecten in ons hebben, in plaats van dat wij één enkelvoudige identiteit of persoonlijkheid hebben. We hebben als het ware een ‘innerlijke familie’ die bestaat uit verschillende ‘delen’ van ‘onze persoonlijkheid’.

Een deel van ons kan bijvoorbeeld bang zijn voor kritiek, terwijl een ander deel misschien juist verlang naar avontuur. Een deel van ons vindt gezondheid belangrijk terwijl een ander deel heel graag snackt of juist lekker op de bank een filmpje wil kijken. Gedurende een dag worden er steeds weer verschillende delen in ons geraakt en geactiveerd.

 • Op zich niet meteen een probleem, maar de meeste mensen worden als het ware wat ‘ingenomen’ of ‘overgenomen’ door deze delen. Ze reageren dan vanuit een deel wat ‘geraakt’ is
 • Bijvoorbeeld: Je krijgt kritiek op je werk en dat deel in jou wat niet tegen kritiek kan of bang is niet goed genoeg te zijn neemt het dan wat over waardoor jij gaat handelen vanuit deze geraaktheid: je gaat ineens iets vermijden, ruzie zoeken of bijvoorbeeld pleasen

IFS bekijkt de manier waarop deze delen zich verhouden met elkaar, hoe ze ons dienen, waar ze bang voor zijn, wat hun functie is. etc. Hierin zien we een innerlijk systeem ontstaan waarmee wij ons door het leven navigeren.

We hebben delen die we graag ‘leven’ (bijvoorbeeld een deel wat goed kan nadenken of kan genieten) en andere delen die we liever ‘verstoppen’ (bijvoorbeeld een innerlijke criticus of juist dat bange meisje/jongetje in ons). IFS bekijkt álle delen vanuit nieuwsgierigheid en oordeelloosheid en levert met het werkmodel een weg om weer meer innerlijk in harmonie te komen. 

 • Richard Schwartz ontdekte tevens dat alle mensen behalve verschillende delen in hun persoonlijkheidsstructuur, ook een ‘Zelf’ hebben. Een aspect in ons dat o.a. compassie, nieuwsgierigheid, openheid en helderheid vertolkt. Door steeds meer te leren vanuit ‘zelf-sturing’ te leven (en dit kun je leren door zicht te krijgen op jouw verschillende delen, deze te leren kennen en er een band mee op te bouwen), wordt je steeds minder ‘overgenomen’ door delen en verschuift er iets van ‘automatische piloot’ naar ‘handbesturing’. 

We hebben verschillende soorten delen: 

 • Managers: die zorgen dat we goed door ons dagelijks leven komen. Dat we niet geconfronteerd worden met pijnlijke of ongemakkelijke situaties. Deze delen zijn proactief, zorgen ervoor dat we niet of zo min mogelijk getriggerd raken in oude pijn en hebben altijd een ‘agenda’.
 • Firefighters: als we geconfronteerd dreigen te worden met té ongemakkelijke of pijnlijke gevoelens springen zij ervoor. Tegen elke prijs proberen ze te voorkomen dat we pijnlijke gevoelens ervaren. Dit kunnen ze op een destructieve manier lijken te doen voor onszelf of anderen. Deze delen zijn reactief en hebben altijd een ‘agenda’.
 •  Exciles: dit zijn onze verdrongen delen. Die dragen onze pijn, onze wonden, onze lasten. Van die momenten in het leven dat we niet volledig ontvangen konden worden, dat we ons bezeerden, dat we onveilig waren. Ons systeem lost dat ingenieus op door te zorgen dat we dat nooit meer hoeven te voelen.
 • Zelf: ons meest pure deel, onze essentie.

IFS heeft 4 doelen:

 1. Delen bevrijden van de rol/taak die je zijn gaan vervullen om ons te beschermen, waardoor ze weer naar hun oorspronkelijke vorm en kwaliteiten kunnen terugkeren.
 2. Het vertrouwen herstellen in ‘zelf’ en zelf-leiderschap
 3. Harmonie in het innerlijke systeem herstellen
 4. Meer Zelf-geleid worden ten aan zien van je interacties met de buitenwereld