Primal Rebirth Therapie

Innerlijk kind werk

Primal (kindjaren van 0 tot 6) Rebirth Therapie (PRT) is lichaamsgeoriënteerde psychotherapie / Innerlijk kind werk. Bij deze therapievorm wordt vooral gewerkt vanuit het IFS-model (internal family systems therapy). Er wordt gewerkt aan het inzichtelijk maken van jouw al dan niet (deels) afgesplitste persoonlijkheidsdelen, het versterken van een volwassen bewustzijn en Compassie. Het lichaam wordt als uitgangspunt gebruikt omdat alle (vroegere) ervaringen opgeslagen liggen in onze cellen. Het is belangrijk om in contact te komen met ons gekwetste innerlijk kinddelen. Dit, omdat deze delen nog altijd leven in oude wereldbeelden, met onderdrukte emoties, behoeften en negatieve overtuigingen, terwijl je huidige leven vaak om andere reacties vraagt.

  • De problemen waar je in je huidige leven tegenaan loopt, vinden meestal hun oorsprong in iets uit onze kindertijd. Primal Rebirth Therapie is een zeer bruikbare, toegankelijke en effectieve therapiemethode om zicht te krijgen op de processen die spelen in jouw huidige leven én die jou ervan weerhouden vrij en voluit te leven.
  • Binnen PRT doe je niet alleen kennis en inzichten op over jezelf, jouw motieven, drijfveren, behoeftes en verlangens. Je ontwikkelt ook steeds meer bewustzijn op jouw gedragspatronen en (overlevings)strategieën, waarmee je op een indirecte manier toch nog probeert te krijgen wat je toen als kind niet hebt gekregen maar wel nodig had.
  • Met PRT kun je ook bepaalde zaken rechttrekken, helen, repareren en ombuigen. Op zo’n manier, dat het jou in je essentie raakt en een blijvend verschil kan uitmaken in je leven. Je gaat inzien dat er ook andere, wellicht efficiëntere manieren zijn om je emoties te uiten en je behoeften te bevredigen. Open, eerlijk, direct en op milde wijze, zonder beperkende strategieën of een dubbele agenda. Je gaat steeds meer doen wat jij wil doen. Zeggen wat jij wil zeggen en zijn wie je werkelijk bent.

In het proces van Primal Rebirth Therapie wordt energie die je vast hebt gezet in je lichaam, weer in beweging gebracht. Je komt weer in contact met het, al dan niet deels, afgesplitste deel in jezelf: je essentie, je ware zelf, je oorspronkelijkheid. Jouw essentie zit vol levensenergie, kracht, plezier, gevoel, liefde en innerlijke wijsheid. Weer opnieuw in contact komen met dit deel, jouw essentie, kan voelen als herboren worden (Rebirth).

Er ontstaat ruimte om te leven, voluit en vanuit jouw eígen uniciteit.