Praktische informatie

De training is bedoelt voor mensen met (faal)angst, die merken dat ze blokkeren en minder goed kunnen presteren dan ze zouden willen. Of merken dat ze door teveel angstgedachten minder zichzelf durven zijn.

Ook is deze training waardevol wanneer je zicht wilt krijgen op de effecten van jouw manier van denken over verschillende situaties. Je zal merken dat het vaak niet de situatie zelf is, die de stress veroorzaakt, maar jouw gedachten over die situaties.

Ons denken

Wij hebben als van ouds sterk de neiging om allerlei gedachtes te denken die ons eigenlijk alleen maar verder weg halen van ons eigen natuurlijke en spontane zelf. Vaak hebben we te maken met denkfouten. Hieronder vallen o.a.:

 • Doemdenken (rampen bedenken, wat kan er allemaal fout gaan, etc.)
 • Personaliseren (alles op jezelf betrekken, ze zullen het vast over mij hebben, mij uitlachen, etc.)
 • Zwart-wit denken (alles of niets, altijd of nooit, etc.)
 • Overgeneraliseren (iedereen, overal, altijd, nooit, allemaal,etc.)
 • Moeten (jezelf onder druk zetten met vele moetens)
 • Minimaliseren (Alles van jezelf kleiner maken, dat van anderen dan vaak groter, mooier, etc.)
 • Selectieve abstractie (één klein onderdeel wat fout is gegaan, maken tot een totale ramp en denken dat alles nu verprutst is)

Ons denken is mateloos boeiend en complex. Maar, we kunnen leren hier meer grip op te krijgen door alleen al ons denken eens meer te gaan observeren. Wat denk ik precies en is dit voedend voor mij? Brengt mijn manier van denken mij dichterbij mezelf en een fijn gevoel of juist er vanaf?

CGT

In de training wordt gebruik gemaakt van cognitieve gedragstherapie. Het doel van CGT is het bewustworden van jouw automatische gedachten zodat jij deze kunt omzetten in functionele gedachten, en jouw gedrag kunt aanpassen.

Ik werk veel met het 5-G schema:

 1. Wat is de gebeurtenis?
 2. Wat denk je?
 3. Hoe voel je je hierdoor?
 4. Wat doe je hierdoor?
 5. En als je dit doet, wat zijn dan de gevolgen voor jou?

Ook maak ik, samen met de cursisten, een functieanalyse, waarin in kaart gebracht wordt hoe deze 5-G’s in jouw leven vorm krijgen. Wat zijn trigggers, situaties die jouw angstig of onzeker maken en hoe reageren jij hierop.

Immers: Een situatie/Gebeurtenis zorgt voor bepaald denken, wat op zijn beurt voor bepaald gevoel zorgt. Gevoelens lokken bepaald gedrag uit wat consequenties heeft, een gevolg. het is boeiend hier eens wat beter naar te kijken. Dit geeft grip op angstige situaties omdat jij zelf beter in staat zal zijn keuzes te maken in denken. Wanneer je alleen je gedachtes wat aanpast, wijzig je automatisch je gevoel en het gedrag wat erop volgt. En dit heeft weer het effect op de gevolgen van jouw gedrag.

Ik start al met drie personen! De groep is met 8 deelnemers vol. Hierdoor blijft de groep klein, kan ik goed met de groep en ook individueel met je werken en krijgt iedereen de gewenste aandacht.

 • De training bestaat uit 8 lessen van 1,5 uur
 • Ik start al een groepje vanaf drie deelnemers!
 • De kosten voor de gehele training, inclusief cursusmateriaal bedraagt €335.
 • Locaties in Drachten en Bakkeveen