Ontstaan en achtergrond

De training is gebaseerd op de Primal Rebirth Therapie (PRT). Deze is door Omkar Dingjan en Divyam Kranenburg ontwikkeld. Zij leiden hier al meer dan twintig jaar mensen met veel succes in op. Inmiddels hebben honderden mensen de opleiding gevolgd. En vaak heeft de training voor hen een ommekeer in hun persoonlijke en professionele leven tot gevolg gehad. Dat geldt ook voor mij. En dat is juist ook de reden om dit prachtige werk door te mogen geven. Hetzij via individuele sessies hetzij via de training Je Eigen Wijze Weg!

Het succesvolle boek ‘Je eigen-wijze weg, heel het innerlijke kind’ is een handleiding voor het werken met ons innerlijk kind. In het boek, in de opleiding en in de training worden innerlijk kind- en primal-technieken met verschillende andere lichaamsgerichte technieken gecombineerd. Dit, om met volwassen vermogens te komen tot groei en bewustwording.

Het is dit boek en de meerjarige opleiding PRT die de basis vormen van de inhoud van de training ‘ Je eigen-wijze weg’. Aangezien ik de opleiding heb gevolgd en gediplomeerd Prima Rebirth Therapeut ben, kan ik je veel vertellen over de opleiding en deze training. Voel je vrij om contact op te nemen wanneer je een vraag hebt of gewoon wat meer informatie wil hebben.

Initiatiefnemer in de ontwikkeling van deze mooie training(en)  is het Aumm instituut te Usquert. Aumm Beroepsopleiding PRT (aumm.nl).

Deelnemers aan de workshopreeks vallen onder verantwoordelijkheid van mij, samen met mijn mede therapeut, Joan Mukta Kruk. Wij en ook Aumm Beroepsopleiding PRT zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies en/of schade als gevolg van deelname aan de training Je eigen wijze weg 1 of 2. Wij gaan er vanuit dat jij je eigen verantwoordelijkheid draagt.