Doel lichaamsgeoriënteerde psychotherapie:

Het doel van de lichaamsgeoriënteerde therapie is het verminderen van psychische- en psychosomatische klachten. Jij als cliënt wordt ondersteund op jouw weg naar meer balans in het leven en emotionele gezondheid. Zingeving, het leven leiden vanuit verantwoordelijkheid, autonomie en in verbinding, is de beoogde uitkomst.

Uitgangspunt van de lichaamsgeoriënteerde therapie is dat het lichaam een spiegel is van het functioneren van de gehele persoon en dat er een wisselwerking bestaat tussen lichaam en psyche. Jij leert dit inzicht in deze wisselwerking te versterken en vergroot daarmee het bewustzijn van je eigen functioneren, fysiek en mentaal. Op basis van dit bewustzijn ontwikkel jij draagkracht voor het reguleren van emoties.

In het proces van de therapie wordt jij uitgenodigd, om oude overtuigingen of conclusies los te laten en steeds meer te worden wie je in wezen in. Dit doe ik m.n. door te werken met de persoonlijkheidsdelen. We zijn als mens allemaal een optelsom van verschillende delen in onszelf, elk deel heeft zo zijn/haar eigen gevoelens, overtuigingen, gedrag….

Waar negatieve patronen, blokkades of andere gebeurtenissen (zoals trauma, relatiecrisis, ziekte en/of verlieservaringen) in de weg staan en de gezonde balans uit evenwicht hebben gebracht, helpt de therapie (weer) te vertrouwen op de eigen kwaliteiten, ervaringen en gevoelens. Daardoor ontstaat er ruimte voor het aanleren van nieuwe vaardigheden en denkwijzen.

De lichaamsgeoriënteerde psychotherapie is een ervaringsgerichte benadering. Hedendaagse wetenschappelijke inzichten rondom hersenontwikkeling en ontwikkelingspsychologie worden verbonden met lichaamsbewustzijn en spiritualiteit.

Lichaamsgeoriënteerd werken:

De patronen, die ons dagelijks leven kunnen belemmeren, liggen opgeslagen in het lichaam. Ons hoofd kan deze patronen al vergeten zijn of onderdrukt hebben terwijl het lichaam deze patronen nog dagelijks weet en weergeeft in voelen, denken en doen. We herinneren ons verleden namelijk niet alleen in woorden, beelden en verhalen, ook via de taal van ons lichaam.

Het lichaam ‘spreekt’ via houding, spanning of ontspanning, beweging, gebaren, gezichtsuitdrukkingen, activatie en onrust, hartslag, ademhaling en lichamelijke klachten. Door de non-verbale boodschap van deze lichamelijke aspecten te vertalen naar woorden, kan jij steeds meer inzicht krijgen in jouw gedrag en hoe dit bijdraagt aan de problemen in je leven. Er ontstaan nieuwe mogelijkheden om oude patronen te doorbreken en meer in de realiteit van het nu te leven.

Het lichaam vormt ook de bedding waarin men de gevoelens en emoties kan leren dragen. Door het lichaam op deze manier te benaderen, ontwikkel je meer draagkracht voor oncomfortabele of overweldigende gevoelens en herinneringen.

De therapeutische werkwijze:

In de verschillende methoden van lichaamsgeoriënteerde psychotherapie wordt naast het gesprek en de therapeutische relatie gewerkt met o.a.:

 • Diverse ervaringsgerichte fysieke en interactieve oefeningen
 • Internal Family Systems (IFS / Delen-werk)
 • Ademtechnieken / Rebirthing
 • Mindfulness technieken
 • TA (Transactionele Analyse)
 • Trauma- en lichaamsgerichte technieken zoals:
    • Klassieke EMDR en EMDR 2.0
    • Trauma Release Oefeningen (TRE)
    • Somatic Experiencing (SE)
    • Systemisch werk
    • Innerlijk kind werk / delenwerk
    • PRI (past reality Integration)
    • Sensorimotor psychotherapie / heroriëntatie en zelfregulatie
    • Polyvagaaltheorie, werken met het autonome zenuwstelsel

De therapeutische relatie:

Een essentieel aspect van de lichaamsgeoriënteerde therapie is de therapeutische relatie, het contact tussen jou als cliënt en mij als therapeut. Ik zal vanuit gelijkwaardigheid en professionaliteit afstemmen op jouw hulpvraag  en op dat wat jij tegenkomt in het dagelijks bestaan. Ik luister oordeelvrij; door acceptatie van dat wat is ontstaat er een veilige basis. Vanuit deze vertrouwensrelatie ontstaat ruimte voor het loslaten van patronen en het maken van nieuwe keuzes. Het contact is gebaseerd op respect voor ieders eigenheid en grenzen. Naast vakkennis en methodiek breng ik mijn eigen aanwezigheid en persoonlijkheid in ten dienste van jou en jouw proces.