Mindfulness Trainingen

Dr. Jon Kabat-Zinn

De mindfulness training is ontwikkeld door Dr. Jon Kabat-Zinn vanuit het medisch centrum van de Universiteit van Massachusetts.

  • Als medisch bioloog is hij geïnteresseerd in stress, de gevolgen van stress en hoe hiermee om te gaan.
  • In het ziekenhuis heeft hij te maken gehad met mensen die mede ziek zijn geworden door stress.
  • Ook met mensen die door ziekte veel stress ervaren.

Een medisch traject leidt niet altijd tot een volledige oplossing van klachten. Patiënten krijgen dan vaak de boodschap: ‘u zult ermee moeten leren leven’. Dit is geen gemakkelijke opgave. Zeker wanneer er niet bij wordt verteld hóe je dat moet doen. Stress, zorgen en frustraties kunnen het gevolg zijn.

Juist de vraag ‘hoe ermee te leren leven’ ligt aan de basis van de aandachttraining. Kabat-Zinn heeft wetenschappelijk onderzochte kennis over stress gecombineerd met kennis uit bewustzijnsdisciplines. Te denken valt aan meditatie en yoga. Deze bewustzijnsdisciplines geven concrete aanwijzingen over oorzaken van lijden en hoe mensen dit lijden kunnen verminderen. Hij heeft de training de Mindfulness Based Stress Reduction genoemd (MBSR): afname van stress door aandachtig te leven.

Terwijl in de geneeskunde van buitenaf iets aan het lichaam gedaan wordt, richt deze training zich op het inzetten van je eigen kracht. Dit, om je gezondheid en kwaliteit van leven te verbeteren.

Gaandeweg is gebleken dat de training veel breder inzetbaar is dan alleen binnen de muren van het ziekenhuis. De mindfulnesstraining richt zich op ons hele mens-zijn.

  • Wat ervaren wij?
  • Hoe reageren wij op deze ervaringen?
  • Hoe staan wij in het leven?
  • Welke keuzes maken wij?

Afgelopen dertig jaar heeft het aanbod, de toepassing en het onderzoek van de mindfulnesstraining een hoge vlucht genomen in de westerse wereld.Onderzoek toont aan dat deelnemers aan de mindfulness Based Stress reduction training een duurzame verbetering ervaren van uiteenlopende lichamelijke en psychologische klachten en aandoeningen.

Ook als klachten niet verminderen, kan het toch gebeuren dat mensen er minder onder lijden en er op een gezondere manier mee omgaan. Velen ervaren na de training meer kalmte in hun leven. Ze voelen zich:

  • Stressbestendiger
  • Zijn meer in contact met hun lichaam en de rijkdom van alledaagse ervaringen
  • Ontwikkelen een vriendelijker houding ten opzichte van zichzelf en anderen.

Mindfulness stimuleert een zogenaamd “dubbel bewustzijn”. Daardoor ben je in staat om een bepaalde gevoelservaring, gedachten of lichamelijke sensaties te ervaren en tegelijkertijd bewust te blijven jij als meer dan alleen deze ervaring. Hierdoor word je niet ‘gekaapt’ of ‘overgenomen’ of ‘overspoelt door datgene wat je ervaart, hoe intens soms ook, maar kun je tegelijkertijd bewust en liefdevol aanwezig blijven en ervaren dat jij meer bent dan alleen deze (al dan niet intense) ervaring.